JUSTIFICANT EL QUE ÉS INJUSTIFICABLE

[CAT]

JUSTIFICANT EL QUE ÉS INJUSTIFICABLE

Continuen passant els mesos i el cas de les imputacions a causa de la mort a comissaria del nostre veí Yassir El Younoussi segueix al Jutjat de primera instància i instrucció número 2 del Vendrell, sense que els fets s’hagin encara aclarit. L’última novetat a nivell judicial, és la negativa de la jutgessa Elena Gómez Santamaría a accedir que es practiquin un seguit de proves sol·licitades per l’advocat de la família en un escrit presentat el 17 de desembre, relatives, entre d’altres, a les càmeres de la cel·la on va morir en Yassir, i als estupefaents que misteriosament van aparèixer al terra i al lavabo de la mateixa, així com a la roba del nostre veí. La decisió va ser recorreguda el 6 de febrer i restem a l’espera de saber quina resolució acaba prenent finalment la jutgessa respecte la pràctica d’aquestes proves.

Cal recordar que en Yassir s’hi va estar unes quatre hores a comissaria, però els Mossos només van accedir a lliurar al jutjat una gravació d’una hora, retallada i editada per tal que no mostrés cap imatge comprometedora. I això, malgrat que la jutgessa va sol·licitar-ne una còpia íntegra i sense cap interrupció. Segons el Departament d’Interior, és tècnicament impossible lliurar al jutjat una còpia en aquestes condicions, i aquesta postura l’han defensada al llarg del temps amb arguments canviants, diversos i contradictoris: Primer dient que les gravacions de les cel·les s’esborraven un cop passats dos mesos, i després afirmant que aquestes càmeres funcionen amb uns sensors que només graven quan detecten que hi ha moviment. Un aspecte, aquest últim, que només podria ser comprovat si es practiquen les proves sol·licitades per l’acusació (consistents en conèixer la marca, model, any d’instal·lació de les càmeres, i altres, per a sol·licitar al fabricant informació respecte el sistema de gravació), les quals la jutgessa, incomprensiblement, ha denegat. Cal assenyalar que els propis imputats van reconèixer en la seva declaració que les càmeres graven sempre, no només quan hi ha moviment, fet que contradiu les raons adduides pel cos dels Mossos d’Esquadra en relació a la impossibilitat de lliurar la gravació íntegra.

Pel que fa als narcòtics, volem recordar que en Yassir va ser escorcollat de forma exhaustiva en entrar a la comissaria, sense que s’acredités aleshores la possessió de cap substància tòxica. Saber com van entrar aquestes drogues a la cel·la i qui les hi va dipositar pot ser més o menys rellevant per a esclarir les imputacions d’aquest cas, però ho pot ser molt per a saber si algú dels implicats i implicades ha cercat, per aquesta via, desviar l’atenció sobre les causes de la mort d’en Yassir. De manera gens innocent, des d’Interior es van afanyar a insinuar públicament que aquestes substàncies podien haver entrat a la cel·la “en algun orifici del cos” del nostre amic. És per això que resulta sorprenent que la jutgessa no permeti que siguin analitzats els embolcalls de les substàncies trobades per a comprovar si, efectivament, aquestes contenen restes fecals. Un extrem que és l’únic que podria confirmar o desmentir les afirmacions fetes des del Departament. Cal tenir en compte, a més, que els propis imputats van afirmar a les seves declaracions que quan van entrar a la cel·la a realitzar la contenció no van trobar res d’estrany ni al terra ni al lavabo, ni van tenir tampoc la impressió que en Yassir es trobés sota l’efecte de cap droga. No va ser fins després, quan es va realitzar el reportatge fotogràfic posterior a la mort, que van aparèixer, per art de màgia, les substàncies tòxiques dins la cel·la.

La jutgessa també ha denegat la resta de diligències sol·licitades per l’advocat de la família El Younoussi: L’accés al llibre de novetats de la sala de custòdia de la comissaria, la identificació dels agents dels Mossos que van realitzar les fotografies de la cel·la el dia de la mort d’en Yassir, la identificació de la persona que havia estat detinguda a la cel·la abans que ho fos el nostre veí, la informació sobre el protocol que segueixen els Mossos per a inspeccionar una cel·la un cop és abandonada per un detingut, i l’interrogatori dels agents que van traslladar en Yassir a l’Hospital del Vendrell immediatament després de la seva detenció. En definitiva, la jutgessa ha denegat totes i cadascuna de les diligències instructores que s’han demanat, tot argumentant –sorprenentment- que no aportarien cap informació rellevant per a la investigació. Una decisió que, des del nostre punt vista, podria vulnerar el dret a la defensa de la família d’en Yassir, atès que li nega a aquesta dades que són imprescindibles per a la reconstrucció dels fets.

Tot plegat fa que ens assaltin un seguit de preguntes relatives al que fins ara ha estat l’actuació de la jutgessa, que ens sembla orientada, a dia d’avui, a arxivar el cas i a permetre, per tant, que la mort d’en Yassir resti impune. És que per a la jutgessa té el mateix pes la ínfima quantitat tòxica que acreditava l’autòpsia, que la brutal reducció de la qual va ser víctima el nostre veí per part dels agents que l’havien de custodiar? Potser considera que els 38 minuts de contenció i reducció durant els quals fins a 6 agents van restar sobre el cos d’en Yassir no van ser el determinant principal de la seva mort? Potser la jutgessa considera de poc valor els informes del SEM en els quals s’assenyalava que en Yassir no patia cap malaltia, que es trobava en perfectes condicions de salut i que no havia consumit droga abans d’ingressar en comissaria? Aquestes preguntes són d’obligada resposta, i el fet de no tenir-ne ens resulta sorprenent i molt decebedor. Més encara quan el mateix informe forense certifica que la situació de contenció pot haver tingut incidència en la mort d’en Yassir.

Cal dir que a hores d’ara els agents imputats continuen de servei per la vila i per la comarca, sense que cap dels responsables polítics de la Direcció General de Policia o del Departament d’Interior hagi pres mesures cautelars o de caràcter disciplinari contra ells. Ben al contrari, han justificat i emparat la seva acció, tot llençant públicament tota la merda que han volgut sobre la memòria d’en Yassir, i aprofitant els serveis informatius de TVC per a difondre entre l’opinió pública que aquest va morir “a causa d’una sobredosi” (tal com es va afirmar, literalment, de manera reiterada i durant tot un dia, a les notícies del canal 3/24). Òbviament, és l’estratègia més fàcil, i també la més mesquina, atès que els morts ja no es poden defensar.

A més, i com és habitual (recordem l’afirmació del conseller Espadaler després de la mort d’en Juan Andrés Benítez al Raval, segons la qual no hi havia hagut “mala praxi” per part dels agents), aquests responsables polítics han validat i donat per bons en tot moment uns protocols de reducció dels detinguts i detingudes els quals s’han demostrat d’una brutalitat excessiva i inacceptable, totalment incompatible amb el respecte als drets humans i amb el més fonamental d’aquests, que és el dret a la pròpia vida. Uns protocols de reducció en absència dels quals, n’estem ben segures, en Yassir encara seria viu, i estaria aquí, amb nosaltres. El degoteig incessant en els últims anys de morts de ciutadans i ciutadanes en detencions al carrer o a comissaria, arreu de Catalunya, ho acredita de forma fefaent. Per aquest motiu, exigim de forma clara i rotunda que aquests procediments de reducció siguin revisats i modificats, i que es deixin d’emparar políticament pràctiques que posen en risc la integritat física i la vida de la persones.

D’altra banda, volem recordar a tothom que el “senyor” Manel Prat, Director General de Policia, el qual ha visitat recentment el Camp de Tarragona, no només ha emparat la brutalitat dels seus subordinats sinó que, per a justificar-la, ha mentit públicament i de forma reiterada, en relació a aquest cas. Així, i per a posar només un exemple, el mes de desembre passat va afirmar en una entrevista que al Yassir se li havia practicat un registre de nivell 2 (sense nu integral), quan l’aixecament del cadàver evidencià que el nostre veí va ser despullat a la cel·la. Per a nosaltres, aquest sol fet justificaria el seu cessament immediat, així com també la dimissió del conseller Espadaler. Però és que en Manel Prat acumula una gran munió d’altres casos: Benítez, Ester Quintana, etc… un sinistre historial que en qualsevol país mínimament democràtic l’hauria fet ja saltar del càrrec.

Hem de dir que les recents declaracions fetes per en Prat aquest mes de febrer (recollides pel digital BaixPenedèsDiari.cat), lloant les “magnífiques actuacions” dels Mossos al Baix Penedès, i afirmant que la imatge d’aquests a la comarca és molt bona, no ens provocarien altra cosa que unes enormes rialles, si no fos pel fet que la mort violenta del nostre amic i veí ens ha tret les ganes de riure. Tampoc en tenen gens de ganes, per cert, els familiars d’en Yassir, els quals han hagut d’esperar més de 6 mesos per a que se’ls lliurés el cos sense vida del seu fill i germà. Se’ls ha impedit durant tot aquest temps poder fer realitat el seu desig –el qual, finalment, podran dur a terme aquests dies– de repatriar el cadàver al Marroc, el seu país d’origen, i donar-li sepultura, per a que pugui descansar en pau, tal com es mereix. L’enterrament serà demà dimarts, 25 de febrer.

No volem cap més mort a comissaria. No volem que els responsables restin impunes. Volem justícia per a Yassir El Younoussi.

Grup de suport Justícia x Yassir, el Vendrell (Baix Penedès), 24 de febrer de 2014

[CAST]

JUSTIFICANDO LO INJUSTIFICABLE

Siguen pasando los meses y el caso de las imputaciones por la muerte en comisaría de nuestro vecino Yassir El Younoussi continua en el Juzgado de primera instancia e instrucción número 2 del Vendrell, sin que los hechos hayan sido aún esclarecidos. La última novedad, a nivel judicial, es la negativa de la jueza Elena Gómez Santamaría en acceder a que se practiquen una serie de pruebas solicitadas por el abogado de la familia en un escrito del 17 de septiembre, relativas, entre otras, a las cámaras de la celda donde murió Yassir, y los estupefacientes que misteriosamente aparecieron en el suelo y en el lavabo de la misma, así como en la ropa de nuestro vecino. La decisión fué recurrida el 6 de febrero y estamos a la espera de saber qué resolución acaba tomando finalmente la jueza respecto la práctica de dichas pruebas.

Debemos recordar que Yassir estuvo unas cuatro horas en comisaría, pero los Mossos solo han accedido a entregar en el juzgado una grabación de una hora, recortada y editada para que no mostrara ninguna imagen comprometedora. Y ello, a pesar de que la jueza solicitó una copia íntegra y sin ninguna interrupción. Según el Departament d’Interior, es técnicamente imposible entregar al juzgado una copia en dichas condiciones, y esa postura la han defendido a lo largo del tiempo con argumentos cambiantes, diversos y contradictorios: Primero diciendo que las grabaciones de la celdas se borran una vez pasados dos meses, y después afirmando que esas cámaras funcionan con unos sensores que solo graban cuando detectan que hay movimiento. Un aspecto, este último, que solo podría ser comprobado si se practican las pruebas solicitadas por la acusación (consistentes en conocer la marca, modelo, año de instalación, y otros, para solicitar al fabricante información respecto el sistema de grabación), las cuales, incomprensiblemente, han sido denegadas por la jueza. Debe señalarse que los propios imputados reconocieron en su declaración que la cámaras graban siempre, no solo cuando hay movimiento, hecho que contradice la razones aducidas por el cuerpo de los Mossos d’Esquadra en relación a la imposibilidad de entregar la grabación íntegra.

En cuanto a los narcóticos, queremos recordar que Yassir fué registrado de forma exhaustiva al entrar en comisaría, sin que se acreditara entonces la posesión de ninguna sustancia tóxica. Saber cómo entraron dichas drogas en la celda y quién las depositó puede ser más o menos relevante para esclarecer las imputaciones de este caso, pero puede serlo mucho para saber si alguno de los implicados ha buscado, por esa vía, desviar la atención sobre las causas de la muerte de Yassir. De forma nada inocente, desde Interior enseguida insinuaron públicamente que dichas sustancias podían haber entrado en la celda “en algún orificio del cuerpo” de nuestro amigo. Es por ello que resulta sorprendente que la jueza no permita que sean analizados los envoltorios de las sustancias encontradas para comprobar si, efectivamente, éstos contienen restos fecales. Un extremo que es el único que podría confirmar o desmentir las afirmaciones hechas desde el Departament. Debe tenerse en cuenta, además, que los propios imputados afirmaron en sus declaraciones que cuando entraron en la celda a realizar la contención no encontraron nada raro ni en el suelo ni en el lavabo, ni tuvieron tampoco la impresión que Yassir estuviera bajo los efectos de ninguna droga. No fué hasta después, cuando se realizó el reportaje fotográfico posterior a la muerte, cuando aparecieron, por arte de magia, las sustancias tóxicas dentro de la celda.

La jueza tambien ha denegado el resto de diligencias solicitadas por el abogado de la familia El Younoussi: El acceso al libro de novedades de la sala de custodia de comisaría, la identificación de los agentes que realizaron las fotografías de la celda el día de la muerte de Yassir, la identificación de la persona que había estado detenida en la celda antes de que lo fuera nuestro vecino, la información sobre el protocolo que siguen los Mossos para inspeccionar una celda una vez que ésta es abandonada per un detenido, y el interrogatorio a los agentes que trasladaron a Yassir al Hospital del Vendrell inmediatamente después de su detención. En definitiva, la jueza ha denegado todas y cada una de las diligencias instructoras que se han pedido, argumentando –sorprendentemente- que no aportarían ninguna información relevante para la investigación. Una decisión que, desde nuestro punto de vista, podría vulnerar el derecho a la defensa de la familia de Yassir, ya que le niega a ésta datos que son imprescindibles para la reconstrucción de los hechos.

Todo ello hace que nos asalten una serie de preguntas relativas a lo que hasta ahora ha sido la actuación de la jueza, que nos parece orientada, a día de hoy, a archivar el caso y a permitir, por tanto, que la muerte de Yassir permanezca impune. ¿Es que para la jueza tiene el mismo peso la ínfima cantidad tóxica que acreditaba la autopsia que la brutal reducción de la cual fué víctima nuestro vecino por parte de los agentes que tenían que custodiarlo? ¿Tal vez considera que los 38 minutos de contención y reducción, durante los cuales hasta 6 agentes permanecieron sobre el cuerpo de Yassir, no fueron el determinante principal de su muerte? ¿Quizás la jueza considera de poco valor los informes del SEM en los que se señalaba que Yassir no sufría ninguna enfernedad, que se hallaba en perfectas condiciones de salud y que no habían consumido droga antes de ingresar en comisaría? Estas preguntas son de obligada respuesta, y el hecho de no tenerla nos resulta sorprendente y muy decepcionante. Máxime cuando el mismo informe forense certifica que la situación de contención pudo haber tenido incidencia en la muerte de Yassir.

Hay que señalar que en este momento los agentes imputados continuan de servicio por el municipio y por la comarca, sin que ninguno de los responsables políticos de la Direcció General de Policia o del Departament d’Interior haya tomado medidas cautelares o de carácter disciplinario contra ellos. Al contrario, han justificado y amparado su acción, tirando públicamente toda la mierda que han querido sobre la memoria de Yassir, y aprovechando los servicios informativos de TVC para difundir entre la opinión pública que éste murió “a causa de una sobredosis” (tal como se afirmó, literalmente, de forma reiterada y durante un día entero, en las noticias del canal 3/24). Obviamente, es la estrategia más fácil, y también la más mezquina, puesto que los muertos ya no se pueden defender.

Además, y como viene siendo habitual (recordemos la afirmación del conseller Espadaler después de la muerte de Juan Andrés Benítez en el Raval, según la cual no había habido “mala praxis” por parte de los agentes), estos responsables políticos han validado y dado por buenos en todo momento unos protocolos de reducción de los detenidos y detenidas los cuales se han mostrado de una brutalidad excesiva e inaceptable, incompatible con el respeto a los derechos humanos, y con el más fundamental de todos ellos, que es el derecho a la propia vida. Unos protocolos de reducción en ausencia de los cuales, estamos seguras de ello, Yassir seguiría vivo, y estaría aquí, con nosotras. El goteo incesante en los últimos años de muertes de ciudadanos y ciudadanas en detenciones en la calle, o en comisaría, en toda Catalunya, lo acredita de forma fehaciente. Por este motivo, exigimos de forma clara y rotunda que dichos procedimientos de reducción sea revisados y modificados, y que se dejen de amparar políticamente prácticas que ponen en riesgo la integridad física y la vida de las personas.

Por otra parte, queremos recordar a todo el mundo que el “señor” Manel Prat, Director General de Policia, el cual visitó recientemente el Camp de Tarragona, no solo ha amparado la brutalidad de sus subordinados sino que, para justificarla, ha mentido públicamente y de forma reiterada en relación a este caso. Así, y por poner solo un ejemplo, el pasado mes de diciembre afirmó en una entrevista que a Yassir se le había practicado un registro de nivel 2 (sin desnudo integral), cuando el levantamiento del cadáver evidenció que nuestro vecino había sido desnudado en la celda. Para nosotros, solo este hecho justificaría su cese inmediato, así como también la dimisión del conseller Espadaler. Pero es que Manel Prat acumula una gran cantidad de otros casos: Benítez, Ester Quintana, etc… un siniestro historial que en cualquier país mínimamente democrático ya le habría hecho saltar del cargo.

Debemos decir que las recientes declaraciones hechas por Prat este mes de febrero (recogidas por el digital BaixPenedèsDiari.cat), alabando las “magníficas actuaciones” de los Mossos en el Baix Penedès, y afirmando que la imagen de éstos en la comarca es muy buena, no nos provocarían otra cosa que unas enormes carcajadas, sino fuera por el hecho de que la muerte violenta de nuestro amigo y vecino nos ha arrebatado las ganas de reir. Tampoco no tienen muchas ganas, por cierto, los familiares de Yassir, que han tenido que esperar más de 6 meses para que se les entregara el cuerpo sin vida de su hijo y hermano. Se les ha impedido durante todo este tiempo hacer realidad su deseo –que, finalmente, podrán llevar a cabo estos días– de repatriar el cadáver a Marruecos, su país de orígen, y darle sepultura, para pueda descansar en paz, tal como merece. El entierro será mañana martes, 25 de febrero.

No queremos más muertes en comisaría. No queremos que los responsables permanezcan impunes. Queremos justicia para Yassir El Younoussi.

Grup de suport Justícia x Yassir, el Vendrell (Baix Penedès), 24 de febrero de 2014

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s